Kloakservice

Alt kloakarbejde udføres, og vores arbejdsområder omfatter:

 • Højtryksspuling af kloakledninger, brønde, faldstammer, facader m.m.
 • Slamsugning af alle former for brønde, udgravninger, kældre m.m.
 • Fedtudskillere tømmes ad hoc eller på abonnement/tilbud.
 • Forstoppelser udbedres i kloakker, faldstammer, vandlåse, afløb m.m.
 • Septiktanke tømmes ad hoc eller på abonnement/tilbud
 • Vejbrønde tømmes ad hoc eller på abonnement/tilbud
 • Faldstammer renses ved forstoppelse eller vi udfører en “totalrensning” på abonnement eller tilbud
 • Olieudskillere tømmes, renses og vedligeholdes
 • Sandfang tømmes, renses og vedligeholdes
 • Olietanke renses og suges (Der medfølger tankattest)
 • Rodskæring af rødder i kloakledninger
 • Fræsning af beton i kloakledninger
 • Specialopgaver – mangler du noget, så ring for uforpligtende tilbud
 • Døgnvagt ved akutte tilfælde
 • Entreprenørarbejde som opgravning, støbning af grunde og punktfundamenter m.m.

ABC Kloakservice ApS har en speciel lille slamsuger/spuler til opgaver, hvor pladsen er trang, eller hvor vægten er afgørende f.eks. på strøget, baggårde, kolonihaver m.m.

Vi stiller gerne vores ekspertise til Deres rådighed og rådgiver og vejleder i forbindelse med serviceintervaller, vedligeholdelse, abonnementer, myndighedsspørgsmål m.m.