TV-inspektion

TV-inspektion i farve giver hurtig lokalisering af fejl og skader, (så udbedring kan gennemføres, før skaden bliver større og dyrere).

TV-kameraet føres direkte ind i kloakafdelingen eller andre utilgængelige steder.

På TV-skærmen ses eventuelle skader med det samme, og optages ligeledes på DVD / USB .

Ved konstatering af fejl i kloakken eller lign. kan der på stedet udprintes farvefoto som dokumentation.

En TV-inspektion udføres oftes som en “pakkeløsning”, hvor vi:

  • Spuler kloakken så den er 100% ren, så vi kan se alle evt. fejl
  • TV-inspicerer kloakledning eller lign.
  • Udarbejder rapport
  • Vedlægger DVD / USB
  • Udarbejder forslag til udbedring
  • Afgiver tilbud på reparation af skaden.

Minimumstid 2 timer på tilkald ekskl. Forbrug.