Strømpeforing

Hvad er strømpeforing?

En strømpeforing er en metode til at renovere kloakken. Strømpeforing udføres ved at man tager en imprægneret ‘strømpe’ af glasfiber, eller af filt, som man fører ind i kloakken.
Strømpen bliver skudt ind i røret ved hjælp af trykluft. Inde i strømpen sidder der en ballon, som bliver pustet op. Efter at ballonen er pustet op inde i strømpen, har strømpen sluttet sig helt tæt op af det gamle rør.
Herefter trækker man strømpen ud, og man hærder foringsmaterialet.

  Bliv ringet op

  Næsten ingen gener

  ABC Kloakservice kan ved brug af metoden strømpeforing, renovere kloaksystemer og faldstammer. Ved strømpeforing er det ikke nødvendigt at ophugge gulve, nedbryde vægge, eller lave en omlægning af eksisterende kloaksytemer og eksisterende installationer. Strømpeforing giver minimale gener ift. byggerod. Strømpeforing sikrer en ukompliceret og hurtig renovering af kloakken.

  Økonomisk fordel

  Renovering af kloakker ved brug af strømpeforing svarer til at få lagt nye rør. Derfor er det en økonomisk fordel at få lavet strømpeforing, hvis det er muligt at benytte sig af denne metode. Her slipper du for udgifter ift. opgravning, nedbrydning og reetablering.

  Fordele ved strømpeforing

  Fordelene ved No-dig er, at mange af de sædvanlige gener der kan være forbundet med en opgravning og renovering, minimeres væsentligt. Både miljøfølsomme områder skånes, man reducerer udførselsperioden og trafikgener mindskes. Dette gør at beboer og erhvervsdrivende oplever en langt mindre række af gener ved udførslen af arbejdet.

  Processen ved en strømpeforing

  • Spuling af kloakledning og lignende
  • Evt. fræsning af aflejringer m.m.
  • Strømpeforing i kloak
  • Strømpeforing/punktrenovering af nedløbsrør, faldstammer m.m.
  • Punktrenovering
  • Grenrørsprofiler
  • Åbning af stik med egen cutter

  … samt efterfølgende dokumentation med TV-inspektion

  abckloak tvinspektion