Slamsugning

 Alt kloakarbejde udføres, og vores arbejdsområder omfatter:

– Højtryksspuling af kloakledninger, brønde, faldstammer, facader m.m.

– Slamsugning af alle former for brønde, udgravninger, kældre m.m.

– Fedtudskillere tømmes ad hoc eller på abonnement/tilbud.

– Forstoppelser udbedres i kloakker, faldstammer, vandlåse, afløb m.m.

– Septiktanke tømmes ad hoc eller på abonnement/tilbud

– Vejbrønde tømmes ad hoc eller på abonnement/tilbud

– Faldstammer renses ved forstoppelse eller vi udfører en “totalrensning” på abonnement eller tilbud

– Olieudskillere tømmes, renses og vedligeholdes

– Sandfang tømmes, renses og vedligeholdes

– Olietanke renses og suges (Der medfølger tankattest)

– Rodskæring af rødder i kloakledninger

– Fræsning af beton i kloakledninger

– Specialopgaver – mangler du noget, så ring for uforpligtende tilbud

– Døgnvagt ved akutte tilfælde

– Entreprenørarbejde som opgravning, støbning af grunde og punktfundamenter m.m.

ABC Kloak & Ejendomsservice har en speciel lille slamsuger/spuler til opgaver, hvor pladsen er trang, eller hvor vægten er afgørende f.eks. på strøget, baggårde, kolonihaver m.m.

Vi stiller gerne vores ekspertise til Deres rådighed og rådgiver og vejleder i forbindelse med serviceintervaller,vedligeholdelse, abonnementer, myndighedsspørgsmål m.m.

Minimumstid 1 time på tilkald ekskl. forbrug/aflæsning.

Deres professionelle alternativ til en bedre kloak.