Skadeservice

Skadeservice er et tillægsprodukt til vores mange kunder der har Ejendomme og som i forvejen benytter vores Døgnvagt.

Skadeservice er ligeledes med til at understøtte vores koncept med at Kunden kun skal ringe på ét telefonnummer, uanset opgavens art.

  • ABC kontaktes på Døgnvagt
  • Udrykning til skadeadresse
  • Stoppe udbredning af Skaden (Lukke for vand, el mm)
  • Begrænsning af Skaden
  • Opsugning af vand
  • Opsætning af affugtere, varmeblæsere, pumper
  • Oprydning / Tøming
  • Anmeldelse til Forsikringsselskab
  • Kontakt til Forsikringsselskab / taksator
  • Udbedring af Skaden

Vi sørger også for tøming af jeres lejligheder eller hus samt opbevarer indbo til Skaden er udbedret.