Spring til indhold

Strømpeforing

Hvad er dette?
En strømpeforing er en metode til at renovere kloakken. Strømpeforing udføres ved, at man tager en imprægneret ‘strømpe’ af glasfiber, eller af filt, som man fører ind i kloakken. Strømpen bliver skudt ind i røret ved hjælp af trykluft. Inde i strømpen sidder der en ballon, som bliver pustet op. Efter at ballonen er pustet op inde i strømpen, har strømpen sluttet sig helt tæt op af det gamle rør. Herefter trækker man strømpen ud, og man hærder foringsmaterialet. Strømpeforing er en teknik til renovering af defekte kloakrør, afløb og faldstammer. ABC-kloak er et kloakfirma som kan strømpefore og genskabe et nyt rør indeni det gamle ved hjælp af en særlig filt- eller glasfiberslange med silikat, epoxy eller polyester, materialet blæses op som et rør i det eksisterende kloakrør eller faldstammer. Strømpeforing har den fordel at du ikke behøver nogen form for opgravning, der skal heller ikke nedbrydes vægge, det hele sker i det nuværende kloakledning, faldstamme eller afløb. At strømpefore tager typisk 1 dag. Inden ABC-Kloak påbegynder udbedringen af kloakken, udfører vi en TV-inspektion for at dokumentere hvilken udbedringer der skal foretages. Strømpeforing er en perfekt måde at sikre din kloakledning på frem i tiden. En strømpeforing svarer til at du får et nyt rør, og slipper for besværet med opgravning og nedrivning, som der ellers skal til når kloakken, faldstammer eller afløb skal udskiftes.

  Bliv ringet op

  Næsten ingen gener

  ABC Kloakservice kan ved brug af metoden, renovere kloaksystemer og faldstammer. Ved denne type af reparation, er det ikke nødvendigt at ophugge gulve, nedbryde vægge, eller lave en omlægning af eksisterende kloaksystemer og eksisterende installationer.
  En reparation som denne, giver minimale gener ift. byggerod.
  Med denne type af reparation, får du en ukompliceret og hurtig renovering af kloakken.

  Økonomiske fordele

  Renovering af kloakker ved brug af strømpeforing svarer til at få lagt nye rør. Derfor er det en økonomisk fordel at få lavet denne type af renovering, hvis det er muligt at benytte sig af denne metode. Slipper du for udgifter ift. opgravning, nedbrydning og reetablering.

  Fordele ved strømpeforing

  Fordelene ved No-dig er, at mange af de sædvanlige gener, der kan være forbundet med en opgravning og renovering, minimeres væsentligt. Miljøfølsomme områder skånes, man reducerer udførselsperioden og trafik gener mindskes. Dette gør, at beboer og erhvervsdrivende oplever en langt mindre række af gener, ved udførslen af arbejdet.

  Processen ved en strømpeforing

  • Spuling af kloakledning og lignende
  • Evt. fræsning af aflejringer m.m.
  • Udbedringer i kloak
  • Reparation/punktrenovering af nedløbsrør, faldstammer m.m.
  • Punktrenovering
  • Grenrørsprofiler
  • Åbning af stik med egen cutter
  … samt efterfølgende dokumentation med TV-inspektion
  abckloak tvinspektion
  Døgnvagt